Tiny Tin Edible Calendula
$42.00 per set of 6

Tiny Tin Edible Cornflower
$42.00 per set of 6

Tiny Tin Edible French Marigold
$42.00 per set of 6

Tiny Tin Edible Nasturtium
$42.00 per set of 6

Tiny Tin Edible Apricot Stock
$42.00 per set of 6

Tiny Tin Edible Viola
$42.00 per set of 6

Tiny Tin Edibles Assortment
$42.00 per set of 6